Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1201 - 1210

asignace

"převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě" . >> detail

asimliace

"přizpůsobení, splynutí; biol. přeměna látek v organizmu; spodoba hlásek" . >> detail

asistence

účast, pomoc, podpora, přispění . >> detail

asistent

pomocník, odborný pracovník . >> detail

asketa

kdo vede asketický způsob života . >> detail

asketický

odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný . >> detail

asketik

zastánce, stoupenec asketizmu . >> detail

asketizmus, asketismus

odříkání, zdrženlivost, askeze . >> detail

askeze, askese

"cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus" . >> detail

askripce

dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.