Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1211 - 1220

askeze, askese

"cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus" . >> detail

askripce

dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu . >> detail

asociace

"sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ" . >> detail

asociační

"sdružující, přičleňující; sdružovací, spojovací" . >> detail

asociál

"jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný" . >> detail

asociálnost

snížené společenské cítění jedince . >> detail

asociativní

přidružovací, slučovací . >> detail

asociativnost

"schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací" . >> detail

asomatický

nehmotný, netělesný . >> detail

asomnie

chorobná nespavost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.