Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1271 - 1280

astronavigace

letecká navigace podle kosmických těles . >> detail

astronomie

přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství . >> detail

astropsychologie

disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze . >> detail

asymetrický

nesymetrický, nesouměrný . >> detail

asymetrie

nesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os . >> detail

asymptomatický

knižně a odborně: neprojevující se žádným příznakem, bezpříznakový. >> detail

asymptota

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod . >> detail

asymptotický

chovající se jako asymptota . >> detail

asyndeton

spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu . >> detail

asynchronní

nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.