Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1271 - 1280

asymptomatický

knižně a odborně: neprojevující se žádným příznakem, bezpříznakový. >> detail

asymptota

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod . >> detail

asymptotický

chovající se jako asymptota . >> detail

asyndeton

spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu . >> detail

asynchronní

nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný . >> detail

asyriologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie . >> detail

asystolie

zástava srdeční činnosti . >> detail

aszu [asu]

druh kvalitního výběrového vína . >> detail

ašent

černoch . >> detail

ašrem

náboženský útulek volně sdružující hinduisty věnující se převážně rozjímavému životu, jogíny . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.