Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1321 - 1330

atmosferilie

atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami . >> detail

atol

korálový ostrov s vnitřní lagunou . >> detail

atom

nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce . >> detail

atomizace, atomisace

"1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění" . >> detail

atomizmus, atomismus

"1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost" . >> detail

atonalita

způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie . >> detail

atonální

řídící se pravidly atonality . >> detail

atonie

ztráta svalového napětí, ochablost . >> detail

atopie

nejobvyklejší druh alergického mechanizmu, podmiňuje vznik najčastějších alergických chorob (senné rýmy, astmatu atd.). >> detail

atp.

zkratka: a tak podobně; a tomu podobný. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.