Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1331 - 1340

atrézie, atresie

vrozená neprůchodnost dutého orgánu . >> detail

atribuce

"1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu" . >> detail

atribut

"neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek" . >> detail

atrichie

plešatost, holohlavost, lysina, atrichiáza . >> detail

atrium

vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou . >> detail

atrofie

zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky . >> detail

atrofovat

smršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat . >> detail

atropin

alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii . >> detail

atto-

předpona ve významu násobku 10 -18 . >> detail

atymie

těžkomyslnost, trudnomyslnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.