Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1361 - 1370

augmentace

knižně a odborně. Termín se používá se vícero oborech. Obecně má význam zvětšení, rozšíření, přírůstek. Často se augmentace používá pro označení operačního zákroku zvětšení prsou;ve stomatologii, implantologii augmentace označuje zvětšení objemu kosti (resp. její tkáně) tak, aby byla schopna přijmout implantát;v hudební nauce: prodloužení notových hodnot.. >> detail

augmentativum

zveličené podstatné nebo přídavné jméno . >> detail

augur

starořímský kněz a věštec . >> detail

august

druh klauna . >> detail

augustus

vznešený titul římského císaře . >> detail

aukce

dražba . >> detail

aukuba

odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina . >> detail

aule

hala, sál, slavnostní síň . >> detail

aura

"1. lék. stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář, aureola" . >> detail

aureola

"svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.