Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1381 - 1390

austroslavizmus, austroslavismus

politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii . >> detail

aušus

zmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost . >> detail

aut, out [aut]

zahrání míče mimo vymezený hrací prostor . >> detail

autarkie

"soběstačnost, obv. hospodářská; vyrovnanost, duševní klid" . >> detail

autenticita

pravost, původnost, hodnověrnost, autentičnost . >> detail

autentický

původní, pravý . >> detail

autentičnost

pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita . >> detail

autentifikace

proces nebo i samotné ověření identity, většinou používáno v oblasti počítačů a internetových serverů ve smyslu ověření kým je daný návštěvník a jaké má pravomoce a oprávnění na dané stránce, v daném systému. U počítačů se provádí autentifikace zadáním hesla, technickým řešením (USB klíč atd.) nebo třeba otiskem prstu atd. (tzv. biometrie).. >> detail

autentika

církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků . >> detail

autentizace

ověřovat pravost, hodnověrnost, v počítačích např. ověřování identity osoby, subjektu. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.