Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1431 - 1440

automatický

samočinný, mechanický . >> detail

automatika

souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém . >> detail

automatizmus, automatismus

mechanická činnost, mechanické chápání . >> detail

automeze

"zvracení, jež si pacient vyvolává sám; zvracení z nejasné příčiny" . >> detail

automutilace

sebepoškození . >> detail

autonomie

"funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost" . >> detail

autonomní

"související s autonomií; samosprávný, nezávislý; spontánní, samovolný" . >> detail

autonym

pravé jméno osoby užívající pseudonym . >> detail

autopilot

zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů . >> detail

autoportrét

vlastní podobizna . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.