Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1441 - 1450

automutilace

sebepoškození . >> detail

autonomie

"funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost" . >> detail

autonomní

"související s autonomií; samosprávný, nezávislý; spontánní, samovolný" . >> detail

autonym

pravé jméno osoby užívající pseudonym . >> detail

autopilot

zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů . >> detail

autoportrét

vlastní podobizna . >> detail

autopsie

"1. vlastní zkušenost; 2. poznávání chorobných změn zrakem; ohledání mrtvoly pitvou" . >> detail

autor

původce, tvůrce . >> detail

autoregulace

schopnost samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám autorelexace, psychické i fyzické sebeuvolňování . >> detail

autoremedura

způsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.