Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1451 - 1460

autoreprodukce

schopnost živých systémů reprodukovat sebe sama . >> detail

autoreverz, autorevers

zařízení samočinně využívající obě strany kazety . >> detail

autorita

uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc . >> detail

autoritářství

přílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority . >> detail

autoritativní

"1. založený na autoritě,vlivný, rozhodující; 2. vyžadující slepou poslušnost" . >> detail

autorizace, autorisace

"zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení" . >> detail

autorizovaný, autorisovaný

povolený, schválený, oprávněný . >> detail

autorizovat, autorisovat

udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním . >> detail

autorotace

samovolná rotace . >> detail

autorský

vztahující se k autorovi, příslušející autorovi . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.