Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1471 - 1480

autotransplantace

chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince . >> detail

autotrofie

způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek . >> detail

autotyp

"1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky; rastrovaný štoček" . >> detail

autotypie

"fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky; otisk z autotypu" . >> detail

autovakcína

očkovací látka z patogenních zárodků vlastního organizmu zvyšující tvorbu protilátek . >> detail

autozom

jiný než pohlavní chromozom . >> detail

aval

směnečný nebo šekový ručitel . >> detail

avalát

směnečný dlužník, za kterého se zaručil aval . >> detail

avalista

směnečný ručitel . >> detail

avansovat

služebně postupovat, být povýšen . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.