Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1501 - 1510

axiální

ve směru osy . >> detail

axiologie

učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích . >> detail

axiom, axióm

"postulát, tvrzení; základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu" . >> detail

axiomatický

vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech . >> detail

axon

"osové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit" . >> detail

axonometrie

metoda zobrazování v deskriptivní geometrii . >> detail

azbest, asbest

jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek . >> detail

azbuka

ruská abeceda . >> detail

azeotropie

jev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací . >> detail

azimut

směrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.