Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 241 - 250

aerosol

disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu . >> detail

aerostat

letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď) . >> detail

aerostatika

součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil . >> detail

aerotriangulece

triangulace pomocí leteckých snímků. >> detail

afagie

neschopnost polykat . >> detail

AFAIK

zkratka z anglického: As Far As I Know [es fár es aj now], česky znamená: potud pokud vím, tato zkratka je používána zejména při chatování a diskuzích na internetu. >> detail

afakie

chybění čočky v oku . >> detail

afázie, afesie

ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku . >> detail

afekce

"1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou" . >> detail

afekt

neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.