Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 261 - 270

affidavit [afidavit]

místopřísežné prohlášení . >> detail

affiliate

z angličtiny: přidružit se, jedná se o typ výdělku, kdy spolupracovník pomůže prodejci k získání zákazníka a získá za to provizi (jednorázovou, nebo i doživotní) z objednávek daného zákazníka, kterého doporučil. V Češtině je toto často nazýváno jako: partnerský nebo provizní systém.. >> detail

afghání, afghani

měnová jednotka Afghánistánu . >> detail

afilace

"přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik" . >> detail

afiliace

"osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu" . >> detail

afiliantní

přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský . >> detail

afinace

čištění, zušlechťování, zjemňování . >> detail

afinita

"1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí" . >> detail

afirmace

přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení . >> detail

afiš

reklamní nápis, plakát . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.