Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 271 - 280

afix

gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona . >> detail

aflatoxin

toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách . >> detail

afonie

ztráta hlasu . >> detail

aforizmus, aforismus

stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok . >> detail

afrázie, afrasie

neschopnost přirozeného mluvního projevu . >> detail

afrikanistika

obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů . >> detail

afrikanizace, afrikanisace

"šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti" . >> detail

afro

afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace . >> detail

afrodiziakum, afrodisiakum

látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost . >> detail

afrodizie, afrodisie

nadměrně silný pohlavní pud . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.