Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 21 - 30

abaka

manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků . >> detail

abandon

vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady . >> detail

abandonware

počítače, termín označující software (počítačový program nebo hru), který je již zastaralý a firma, která jej vytvořila se již o něj nestará (abandon = v angličtině znamená: opustit). Termín Abandonware není přesně vymezen, ale obecně je za něj považován software, který je starý alespoň 10 let a nebo se již 5 let neprodává.. >> detail

abaton

část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným . >> detail

abatyše

představená ženského kláštera některých řádů . >> detail

abaxiální

odvrácený od osy, stonku . >> detail

abázie, abasie

neschopnost chůze . >> detail

abbé [abé]

katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu . >> detail

abdérita

zaostalý, omezený člověk . >> detail

abdikace

"vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.