Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 321 - 330

agora

"starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor" . >> detail

agorafobie

chorobný strach z otevřeného prostoru, prostranství nebo z davu . >> detail

agraciace

prominutí nebo zmírnění trestu . >> detail

agradace

zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu . >> detail

agrafie

chorobná ztráta schopnosti psát . >> detail

agrární

zemědělský, rolnický . >> detail

agravace

úmyslné zveličování zdravotních obtíží . >> detail

agregace

spojování, seskupování, shlukování . >> detail

agregát

spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů) . >> detail

agrément [agreman], agreement [egríment]

"dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.