Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 331 - 340

agrese

napadení, ozbrojený vpád . >> detail

agresivita

útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim . >> detail

agresivní, agresívní

útočný, dobyvačný, výbojný . >> detail

agresor

útočník . >> detail

agri-, agro-

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda . >> detail

agrizoofobie

jedná se o chorobný strach z volně žijících divých zvířat, forma zoofobie (chorobný iracionální strach ze zvířat); lat. agri, 2. pád od slova ager - volná krajina/území/pole, řecky zoon - zvíře. >> detail

agroekologie

nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím . >> detail

agrologie

nauka o polním hospodářství . >> detail

agronomie

nauka zabývající se zemědělskou výrobou . >> detail

agrotechnika

souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.