Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 381 - 390

akcentuace

lingvistika (jazykověda): přizvukování, přidání přízvuku, zdůraznění; zesílení (i v jiných oblastech). >> detail

akcept

přijetí, uznání, akceptace . >> detail

akceptabilní

přijatelný, vyhovující . >> detail

akceptace

přijetí, uznání, akcept . >> detail

akceptant

osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník . >> detail

akceptor

"1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost" . >> detail

akceptovat

přijímat, souhlasit . >> detail

akcese

přistoupení (ke členství), připojení (území) . >> detail

akcesorie

nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci . >> detail

akcesorní

vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.