Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 411 - 420

akord

"1. souzvuk nejméně tří tónů; 2.úkolová práce" . >> detail

akordeon

tahací harmonika s klávesnicí . >> detail

akr

"1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2" . >> detail

akrece

růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně . >> detail

akreditace

"pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení" . >> detail

akreditiv

"platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina" . >> detail

akribie

přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost . >> detail

akro-

"první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší; 2. okrajový" . >> detail

akrobacie

obratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci . >> detail

akrodynie

bolestivost končetin . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.