Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 431 - 440

akt

"1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model" . >> detail

akta

"1. úřední spisy; 2. sborník vědeckých prací, ediční řada" . >> detail

aktér

aktivní účastník . >> detail

aktino-

první část složených slov mající význam paprsek, záření . >> detail

aktinoid

jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem . >> detail

aktinometrie

nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země . >> detail

aktinomyceta

jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím . >> detail

aktinomycin

antibiotikum s protinádorovým účinkem . >> detail

aktinomykózy, aktinomykosy

infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami . >> detail

aktinoterepie

léčebné ozařování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.