Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 441 - 450

aktivace

vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti . >> detail

aktivista

z latinského slova: activus = činný, aktivní. mírně zastaralé: aktivní člen určité organizace, aktivně působící dobrovolník;obecně jedinec intenzivně se zapojující do prosazování určitých názorů, cílů či pohledu na určitou problematiku. Většinou se snahou ovlivnit fungování společnosti, jejich pravidel nebo snahou o prosazení jednoho či naopak zamezení realizace druhého kroku či doposud aplikované politiky. Aktivista dosahuje svého cíle ovlivňováním názoru veřejnosti skrze publikační a mediální působení, organizace veřejných shromáždění nebo i demonstrace, blokády. Aktivisty a aktivizmus lze brát za určitou formu sociálního inženýrství (záměrného působení na společnost), kdy aktivista má za to, že zná požadovaný stav věcí a snaží se dosáhnout jejich realizace. Aktivisté (zejm. dnes) ve své činnosti mohou zajít až na hranu či za hranu zákona (blokování, obstrukce, občanská neposlušnost). Pojem můžeme nalézt ve spojení např. ekologický, levicový, lidskoprávní aktivista.. >> detail

aktivita

"1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času" . >> detail

aktivní

činný, výkonný . >> detail

aktivovat

"uvádět v činnost; povzbuzovat" . >> detail

aktivum

"1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod" . >> detail

aktologie

věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika . >> detail

aktovka

"1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství" . >> detail

aktualita

novinka, čerstvá zpráva . >> detail

aktualizace, aktualisace

"přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.