Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 511 - 520

alegorie

"obrazné, symbolické vyjádření; jinotaj" . >> detail

alela,

dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu . >> detail

alelopatie

nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny . >> detail

aleluja

chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě . >> detail

alergen

"1. antigen způsobující alergickou přecitlivělost s tvorbou imunoglobulinu E; 2. léčebný přípravek sloužící k diagnostice alergických onemocnění a jejich léčbě" . >> detail

alergie

přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity . >> detail

alergik

člověk trpící alergií . >> detail

alergologie

obor zabývající se alergiemi . >> detail

alertní

přirozeně aktivní, čilý . >> detail

alexandrin, alexandrín

dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.