Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 531 - 540

algonkium

starohory, proterozoikum . >> detail

algor

"chlad; a. mortis. >> detail

algoritmus

posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohy . >> detail

algospazmus, algospasmus

bolestivá křeč . >> detail

alhidáda

část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy . >> detail

alchymie

středověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou . >> detail

aliance

"1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů" . >> detail

alias

neboli, přezdívkou . >> detail

aliasing [elajzing]

roztřepení (schodovitost, vroubkovatost) diagonálně vedených čar v počítačové grafice, ke kterému dochází v dúsledku omezené rozlišovací schopnosti . >> detail

alibi

"důkaz obviněného, že v době spáchání trestného činu byl na jiném místě, než byl čin spáchán; důkaz neviny, výmluva" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.