Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 541 - 550

alibizmus, alibismus

snaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře . >> detail

alienace

"odcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti" . >> detail

alifatický

označující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci . >> detail

aligátor

druh amerického krokodýla . >> detail

alikvotní

odpovídající části, podílový, úměrný podílu . >> detail

alimentace

výživa, strava . >> detail

alimentární

potravinový, mající vztah k výživě . >> detail

alimenty

výživné . >> detail

aliminace

odmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání . >> detail

alinea

nový odstavec . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.