Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 551 - 560

alitace

pokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování . >> detail

aliterace

opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů . >> detail

aliud

jiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku . >> detail

alkalický

zásaditý . >> detail

alkálie

silná zásada . >> detail

alkaloid

látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus . >> detail

alkan

nasycený uhlovodík, parafín . >> detail

alken

nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, olefin . >> detail

alkin,

nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci . >> detail

alkohol

"1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.