Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 581 - 590

alogamie

opylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost . >> detail

alogizmus, alogismus

nelogický soud, výrok odporující logice . >> detail

alograf

rukou psaná závěť . >> detail

alochorie

rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem . >> detail

alochton, alochthon

pocházející z jiného místa (živá i neživá věc) . >> detail

aloi [aloa]

obsah drahého kovu v minci,ryzost mince . >> detail

alokace

rozmístění, rozložení, umístění . >> detail

alokuce

veřejná slavnostní promluva, oslovení . >> detail

alonym

krycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora . >> detail

alonž, allonge [alonž]

"1. připojená část listiny; prodloužená část listu tiskoviny; 2. mužská barokní paruka s dlouhými loknami; 3. nástavec na konci destilační aparatury usnadňující odtok destilátu; 4. část mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.