Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 601 - 610

alpinum, alpínum

umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami . >> detail

alt

hluboký ženský nebo chlapecký hlas . >> detail

altán

menší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka . >> detail

alter ego

"druhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, věrný, oddaný pomocník" . >> detail

alterace

změna, porucha, poškození nemocí nebo prostředím . >> detail

alternace

střídání, obměna, např. hlásek, dvou herců v jedné roli . >> detail

alternát

"člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě" . >> detail

alternativa

možnost volby mezi dvěma i více možnostmi . >> detail

alternativní

jiný, zástupný, náhradní . >> detail

alternátor

synchronní generátor na výrobu střídavého proudu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.