Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 611 - 620

altis

zasvěcený prostor, místo poskytující azyl . >> detail

altocumulus [altokumulus]

vysoká kupa,skupina bílých nebo šedých kupovitých oblaků . >> detail

altostratus

vysoká sloha, souvislá šedivá nebo bílá vrstva oblaků . >> detail

altruistický

nezištný, lidumilný . >> detail

altruizmus, altruismus

"nesobeckost; nezištný zájem, vztah, láska k lidem" . >> detail

aluminiový

hliníkový . >> detail

aluminium

hliník . >> detail

alumnát

školství. Výchovně-vzdělávací ústav, který slouží pro žáky bez prostředků. Zakládány byly od reformace, většinou jako kněžské alumnáty.;Zejm. v německé jazykové oblasti je alumnát výraz pro školu spojenou s ubytováním studentů (internátem).. >> detail

alumnus

v anglofonním prostředí označení pro absolventa určitého školského zařízení. Může se ale vztahovat i pouze na bývaléh studenta. V tomto významu se slovo používá stále častěji i v češtině.;chovanec alumnátu (původní význam v češtině). >> detail

aluvium

nejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.