Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 641 - 650

ambiguita [ambigvita]

dvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost . >> detail

ambiopie

dvojité vidění, diplopie . >> detail

ambit

otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz . >> detail

ambitus

rozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie . >> detail

ambivalence

dvojakost, vnitřní rozpornost, rozpolcenost . >> detail

ambivalentní

rozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam . >> detail

amblyakuzie, amblyakusie

oslabené slyšení . >> detail

amblyopie

snížení zrakové ostrosti oka, tupozrakost . >> detail

ambo

"dvojnost; výhra na dvě čísla, dvojí kontra v karetní hře" . >> detail

ambona

vyvýšené místo, řečnická tribuna ve starokřesťanských chrámech . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.