Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 661 - 670

amerikanizace, amerikanisace

"poameričtění; přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA" . >> detail

amfetamin

benzedrin . >> detail

amfi-, amfo-

první část složených slov mající význam dvojaký, dvoustranný, zdvojený . >> detail

amfibie

"1. obojživelník; 2. obojživelné letadlo" . >> detail

amfibolie

logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti . >> detail

amfigonie

pohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk) . >> detail

amfion

obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj . >> detail

amfiteátr

elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky . >> detail

amfora

antická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy . >> detail

amfoterní

obojaký, dvojstranný, jevící se ve dvou podobách . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.