Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 671 - 680

amid

organická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2 . >> detail

amimie

ztráta mimických pohybů . >> detail

amimie

medicína: postižení, kdy dojde ke ztrátě schopnosti obličejové mimiky. Při amimii lze hovořit o maskovitém výrazu tváře. Přičinou bývá postižení mimických nervů nebo svalů.. >> detail

amin

derivát amoniaku . >> detail

aminokyselina

karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin . >> detail

aminoplast

plast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty . >> detail

amitóza, amitosa

přímé dělení buněčného jádra zaškrcením . >> detail

amixie

nepohlavní množení organizmů (bez oplození) . >> detail

amnestie

hromadné udělení milosti, prominutí trestu . >> detail

amnézie, amnesie

celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.