Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 61 - 70

abreakce

"odreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí; katarze" . >> detail

abreografie

rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku) . >> detail

abreviace

"částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním" . >> detail

abreviatura

zkratka . >> detail

abrogace

"zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace" . >> detail

abrupce

"utržení, odtržení (svalu, šlachy); zlomení, ulomení (zubu); odloučení (placenty)" . >> detail

ABS

antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu . >> detail

absces

hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně . >> detail

abscise

odnětí, oddělení, opadávání . >> detail

absence

"nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.