Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 691 - 700

amoroso [amorózo]

"milostně, něžně; krátká milostná skladba" . >> detail

amortizace, amortisace

"úmor, umořování; prohlášení listiny za neplatnou; postupná likvidace dluhu, úbytek hodnoty" . >> detail

ampérmetr

přístroj na měření elektrického proudu . >> detail

ampicilin

polosyntetické antibiotikum s širokým uplatněním . >> detail

amplektace

první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu . >> detail

amplidyn

elektrický dvojstupňový rotační zesilovač . >> detail

amplifikace

zvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnožení . >> detail

amplion, amplión

zařízení zesilující zvuk . >> detail

amplituda

"1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky proměnné fyzikální veličiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem" . >> detail

amputace

chirurgické snesení, operační odnětí některé části organizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.