Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 701 - 710

amyláza, amylasa

enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry . >> detail

amylopektin

polysacharid, složka škrobu . >> detail

amylóza, amylosa

polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná . >> detail

an sich [án zich]

"o sobě; věc sama, jako taková" . >> detail

anabaptizmus, anabaptismus

novokřtěnectví . >> detail

anabáze, anebase

"strastiplný návrat řeckého vojska do vlasti; komplikované putování, vyjednávání" . >> detail

anabibza, anabiosa

skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek . >> detail

anabolikum

látka blízká mužským pohlavním hormonům, zvyšující tvorbu svalstva . >> detail

anabolizmus, anabolismus

vytváření nových látek a struktur v organizmu . >> detail

anaerobní

nevyžadující ke svému životu kyslík . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.