Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 711 - 720

anabolizmus, anabolismus

vytváření nových látek a struktur v organizmu . >> detail

anaerobní

nevyžadující ke svému životu kyslík . >> detail

anafora

opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok . >> detail

anafrodizie, anafrodisie

"výrazný nedostatek sexuality, pohlavního cítění; frigidita" . >> detail

anafylaktický

vztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí . >> detail

anafylaxe

druh alergie, přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu . >> detail

anaglyf

stereoskopické zobrazení . >> detail

anagram

nové slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik výchozího slova, přesmyčka . >> detail

anagramonym

pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou . >> detail

anachronický

zastaralý, nemoderní, nehodící se do současnosti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.