Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 731 - 740

analsex

anální sex, erotické a sexuální praktiky používající konečníku, rekta . >> detail

anály

"letopisy; nadměrně dlouhý popis, vyprávění" . >> detail

analytický

"zakládající se na analýze; rozborový, rozebírající" . >> detail

analýza, analysa

rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu . >> detail

analyzátor, analysátor

přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí . >> detail

anamnésis

rozpomínání se duše na minulé prožitky . >> detail

anamnéza, anamnesa

"předchorobí; soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta (a. osobní), rodičů a sourozenců (a. rodinná), o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného" . >> detail

anamorfóza, anamorfosa

proces přeměny, změna . >> detail

ananké

přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost . >> detail

ananym

jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.