Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 741 - 750

ananké

přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost . >> detail

ananym

jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa . >> detail

anarchie

"bezvládí; rozpad, rozklad řádu; společenský chaos" . >> detail

anarchista

stoupenec anarchizmu . >> detail

anarchizmus, anarchismus

hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla . >> detail

anastigmat

objektiv s odstraněnými optickými vadami . >> detail

anastylóza, anastylosa

obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby . >> detail

anatéma

v židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací . >> detail

anatexe

natavení horniny v nitru Země a krystalizace vzniklého magmatu ve vyvřelinu . >> detail

anatomický

"týkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.