Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 751 - 760

anatomie

"rozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu" . >> detail

ancienita

druh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru . >> detail

andante

"volně, volným tempem; skladba nebo věta skladby v tomto tempu" . >> detail

andragogika

vzdělávání a výchova dospělých . >> detail

andro-

první část složených slov mající význam muž, mužský . >> detail

androfobie

chorobný strach žen z mužů . >> detail

androgen

mužský pohlavní hormon . >> detail

androgyn

oboupohlavní bytost, hermafrodit . >> detail

android

umělý člověk, robot jako napodobenina člověka;operační systém pro mobilní zařízení (mobily a podobně). >> detail

andrologie

nauka o mužském organizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.