Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 71 - 80

absentér

kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci . >> detail

absint

hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný) . >> detail

absoluce

"odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání" . >> detail

absolutizace, absolutisace

"nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování" . >> detail

absolutizmus, absolutismus

samovláda, neomezená vládní moc jedince . >> detail

absolutní

úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný . >> detail

absolutno

"co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí" . >> detail

absolutorium

"potvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání" . >> detail

absolvent

kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání . >> detail

absorbance

míra absorpce záření . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.