Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 801 - 810

anhidróza, anhidrosa

snížené vylučování potu . >> detail

anihilace

"zmizení, zničení; zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony" . >> detail

anikterický

medicína: bez přítomnosti žlutého zbarvení, žloutenky. Jedná se o popis stavu, kdy u pacienta není přítomna změna zbavení. Ikterus = žloutenka.. >> detail

anilin

aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina . >> detail

anima

duše, ve scholastice první životní princip, který oživuje tělo . >> detail

animace

"oživování, oživení; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou, animování" . >> detail

animal rationale [anymal racionále]

tvor rozumný, nadaný vědomím . >> detail

animální

živočišný, zvířecí, pudový . >> detail

animato

oživeně, živě . >> detail

animírka

zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.