Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 811 - 820

animizace, animisace

oduševnění . >> detail

animizmus, animismus

víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky . >> detail

animo

"dobrá nálada; chuť na něco, zájem o něco" . >> detail

animování

animace . >> detail

animovaný

"1. živý, veselý, čilý; 2. oživený (např. film)" . >> detail

animozita, animosita

"předrážděnost; zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu" . >> detail

anion, aniont

záporný ion . >> detail

anizo-, aniso-

první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost . >> detail

anizotropie, anisotropie

závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří . >> detail

anketa

průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.