Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 81 - 90

absorbent

látka objemově pohlcující jiné látky . >> detail

absorbovat

pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat . >> detail

absorpce

"objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou" . >> detail

abstence

zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva . >> detail

abstergencium

mírně projímavý lék . >> detail

abstinence

zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu) . >> detail

abstinenčni syndrom

souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření . >> detail

abstinovat

dodržovat abstinenci . >> detail

abstrahovat

postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům . >> detail

abstrakce

"postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.