Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 901 - 910

antinomie

paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor . >> detail

antioxidace

opatření, kterými se zpomalují, popř. zastavují okysličovací procesy při výrobě nebo skladování látek . >> detail

antiparazitikum, antiparasitikum

lék proti cizopasníkům . >> detail

antipatie

odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem . >> detail

antiperspirantní

zabraňující pocení . >> detail

antipyretika

léky proti horečce. k nejčastějším patří: acetylsalicylová kyselina a paracetamol, působí i proti bolesti (viz analgetika). >> detail

antipyretikum

látka snižující horečku . >> detail

antireflexní

protiodrazový . >> detail

antirevmatikum

látka užívaná při léčbě revmatizmu, působí i protizánětlivě . >> detail

antisemita

stoupenec antisemitizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.