Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 931 - 940

antropofyt

synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina . >> detail

antropogeneze, antropogenese

proces vzniku a vývoje člověka . >> detail

antropogenní

vznikající činností člověka . >> detail

antropoid

lidoop . >> detail

antropokinetika

věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika . >> detail

antropologie

"věda o člověku; o původu,vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn" . >> detail

antropomaxlologie

lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu . >> detail

antropometrický

týkající se měření lidského těla (jeho rozměrů atd.). >> detail

antropometrie

soubor technik měření lidského těla . >> detail

antropomorfizmus, antropomorfismus

přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.