Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 931 - 940

antropoid

lidoop . >> detail

antropokinetika

věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika . >> detail

antropologie

"věda o člověku; o původu,vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn" . >> detail

antropomaxlologie

lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu . >> detail

antropometrický

týkající se měření lidského těla (jeho rozměrů atd.). >> detail

antropometrie

soubor technik měření lidského těla . >> detail

antropomorfizmus, antropomorfismus

přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti . >> detail

antropomorfní

napodobující schematicky tvary lidské postavy . >> detail

antropomotorika

věda o motorice člověka, antropokinetika, aktologie . >> detail

antroposociologie

sociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.