Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 941 - 950

antropomorfní

napodobující schematicky tvary lidské postavy . >> detail

antropomotorika

věda o motorice člověka, antropokinetika, aktologie . >> detail

antroposociologie

sociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků . >> detail

antropozofie, antroposofie

učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy . >> detail

antropozoonóza, antropozoonose

infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka . >> detail

antuka

drť z mletých pálených cihel užívaná jako povrchová vrstva venkovních sportovních hřišť . >> detail

anuela

jednoletá rostlina, letnička . >> detail

anuita

pravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu . >> detail

anulace

zrušení, prohlášení za neplatné, anulování . >> detail

anuloid

plocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky ležící v rovině této kružnice a neprocházející jejím středem, torus . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.