Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 1 - 10

B.

bakalář . >> detail

baby [bejbi]

"kojenec, nemluvně, malé dítě; děvče, milá, holka" . >> detail

baby doll [bejbi dol]

krátká dámská košilka, obv. noční . >> detail

baby-sitting [bejbisityng]

hlídání cizího dítěte za úplatu v bytě dočasně nepřítomných rodičů . >> detail

babylon, babylón

"zmatek, chaos, zejm. jazykový; bludiště" . >> detail

bacil

"tyčinkový mikrob, tyčinka; lidové označení pro různé choroboplodné mikroorganizmy" . >> detail

bacilonosič

zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a příp. vylučuje choroboplodné mikroorganizmy . >> detail

back office

termín z firemní oblasti. Označuje tu část firmy, která zabezpečuje administrativní funkce, které podporují hlavní činnost firmy. Do back office bývá zahrnováno např. účetnictví, personální oddělení, IT oddělení atd. Termín pochází z dřívějšího rozdělení firem, kde front office obsahoval prodej a styk se zákazníkem a back office obsahoval výrobu a procesy spojené s administrativou, které zákazník neviděl.. >> detail

backboard [bekbórd]

"levobok, levá strana lodi; deska na koš při košíkové" . >> detail

backdoor

počítačová bezpečnost. Česky: zadní vrátka. V počítačové vědě, kryptografii nebo algorytmu se jedná o metodu obejití běžné autentizace (ověření) (např. uživatele), které brání zneužití nebo neoprávnění užití. Backdoor tak umožňují i bez znalost hesla získat přístup např. k nějakému počítačovému systému. Backdoor se často používají při vývoji a ladění, ale v produkční verzi by neměly být přítomné, pokud se nejedná o záměr poškodit uživatele. Vzniknout mohou zadní vrátka i instalací nebezpečného software do počítače.;v košíkové (basketballu) zadní únik. >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.