Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 111 - 120

bar

"1. noční zábavní podnik; 2. skříňka s likéry; 3. zvýšený pult k podávání nápojů; 3. starší jednotka atmosférického tlaku" . >> detail

baraba

dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice . >> detail

barakuda

dravá tropická říční ryba . >> detail

baráž

"1. sportovní utkání hrané při stejném bodovém zisku a rozhodující o postupu; 2. uzavírací dělostřelecká palba" . >> detail

barbakan

"1. předsunuté opevnění; 2. střílna" . >> detail

barbar

"1. divoch, primitiv; 2. nevzdělanec, surovec" . >> detail

barbarský

"1. neřecký, neřímský; 2. primitivní, nevzdělaný; hrubý, krutý; 3. nevkusný, nevytříbený" . >> detail

barbarství

"1. divošství; 2. nevzdělanost; 3. surovost, zvěrstvo" . >> detail

barbecue [bárbikjú]

"rožeň na opékání masa; stravovací zařízení, kde se jídlo připravuje na roštu nebo rožni; jídlo připravené na roštu nebo rožni" . >> detail

barbiturát

derivát kyseliny barbiturové, hořký a ve větším množství jedovatý,v lékařství užívaný jako hypnotikum nebo sedativum . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.