Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 11 - 20

background [bekgraund]

"pozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa" . >> detail

backup [bekap]

kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním . >> detail

bača

pastevec ovcí . >> detail

baden

stratigrafický stupeň miocénu . >> detail

badge [bedž]

heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém . >> detail

badland [bedlend]

"neúrodná půda; typ krajiny s četnými erozními rýhami, vznikající v oblastech střídání suchých období s prudkými lijáky" . >> detail

badminton [bedminton]

sportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem . >> detail

badyán

"druh tropického stromu; koření z tohoto stromu užívané do pečiva, likérů" . >> detail

baganče

těžká vojenská nebo pracovní obuv. >> detail

bagatela

"1. maličkost, bezvýznamná věc; 2. drobná hudební skladba" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.