Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 271 - 280

bezskrupulózní

takový, který nemá skrupule, bezohledný, nemající ohledy, pochyby. >> detail

BFR

zkratka pro anglické: Brominated Flame Retardant (česky: bromované zpomalovače hoření). Jedná se o skupinu organických sloučenin bromu, které se používají jako přísady v plastech, textiliích, nábytku (hořlavých materiálech) s cílem zpomalit jejich hoření. Pro vzrůstající kritiku vzhledem k možným zdravotním rizikům (zejména u dětí a během těhotenství) je snaha od používání BFR látek upouštět.. >> detail

BFU

zejm. počítače. Zkratka z anglického: Bloody Fucking User, česky: sakra zatracený uživatel, nebo trochu méně pejorativně: zcela neschopný uživatel. Používá se pro označení běžného téměř naprosto nezkušeného uživatele, který není v ovládání určitého programu, zařízení zběhlý. V češtině je BFU také někdy převáděno jako: Běžný Franta Uživatel. Alternativně je BFU vykládáno jako zkratka pro anglické Brain-Free User, česky: uživatel bez mozku. Tato zkratka má údajně české kořeny.. >> detail

bhakti

oddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem . >> detail

bhikh, bhikkhu, bhikšu

asketa, kajícník, žebravý mnich u buddhistů a hinduistů . >> detail

bi-, bis-, bin-

první část složených slov mající význam dvakrát . >> detail

bianko, bianco [bianko]

"bílý, čistý; nevyplněný doklad, šek" . >> detail

biatlon

zimní dvojboj, sportovní disciplína sestávající z běhu na lyžích a střelby . >> detail

bibelot

drobný ozdobný předmět . >> detail

bible

"1. Písmo svaté; soubor posvátných spisů judaizmu (Starý zákon) a křesťanství (Nový zákon) 2. osoba nebo třesk; hypotéza vzniku vesmíru věc, která je pro někoho autoritou" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.